网站首页技术中心 > 双12推荐美国AUTOLITE火花塞3136库存特价出售
双12推荐美国AUTOLITE火花塞3136库存特价出售
发布时间:2020-11-17 点击量:338

双12推荐美国AUTOLITE火花塞3136库存特价出售

AUTOLITE火花塞   AUTOLITE电热塞    美国AUTOLITE现货   火花塞3136现货

懂得给自己做减法,让人生及时清零,我们才能一身轻松,步履轻盈地继续向前走。

双12推荐美国AUTOLITE火花塞3136库存特价出售,到货50个,一盒4个装。全新*现货,高清到货图:

Autolite的故事开始于1911年,当两个小公司开始生产车灯具,成为20世纪30年代一个蓬勃发展的汽车零部件制造商。但是其作为火花塞制造商的历史始于1935年,当时Electric Autolite Company的总裁Royce G. Martin配备并配备了实验室来开一个Autolite火花塞。领导该项目的是陶瓷工程师Robert Twells,他热切地研究了当前的z利和陶瓷绝缘子技术。有了几个新的制图员和工作人员,Electric Autolite Company才花了几个月的时间就可以分发火花塞。Autolite获得了*的成功,因为该品牌向著名的汽车leader(包括克莱斯勒,Studebaker,Packard和Willys)提供了火花塞和其他点火部件。

1936年-生产了第y个Autolite火花塞-俄亥俄州福斯托里亚。

1948年-推出Autolite电阻火花塞。

1956年-Autolite生产了第y个Power Tip火花塞。

1961年-Autolite被福特收购。

1973年-Autolite被Bendix收购。

1976年-Autolite®生产了首g抑制器火花塞。

1983年-联合公司收购了Bendix。在1983年的合并中,三个品牌FRAM,Bendix和Autolite成为了联合汽车公司(联合公司的五个业务部门之一)的一部分。

1987年-Autolite生产了用于福特OE的铂金火花塞

1989年-Autolite生产了60亿个火花塞。

2002年-Autolite生产第九十亿个火花塞。

2003年-Autolite生产了具有三气门设计的福特Triton发动机用高螺纹火花塞-于2004年发布OE。

2005年-Autolite生产了第y批XP .6mm Fine Wire XtremePerformance®火花塞。

2007年-4月,Autolite®品牌生产了其第100亿个火花塞。Autolite还推出了几款新产品,包括线圈绝缘子护套,Premium Small Engine火花塞(XtremeSport®和Xtreme Start™),以及两种新的创新照明产品,即Flareglo Safety Lite和Spaceglo Utility Lite。

2013年– Autolite为该品牌推出了新外观和徽标

2014年– Autolite为其火花塞推出新的包装图形

2014年-The Rank Group收购Autolite和FRAM组成The Fram Group

海历克供应美国Autolife汽车火花塞3136。汽车火花塞(sparkplug),俗称火咀,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。该产品分为标准型火花塞、绝缘体突出型火花塞等。Autolite主要型号:3136、XP5426、XP5425、XP5427、HT1、HT1.5、HT2、HT0、3923、APP5683、APP5224、AL405、APP104,美国Autolife汽车火花塞3136高清到货图:

美国Autolife汽车火花塞3136工作原理:

凡是汽油发动机上都有火花塞,一缸一个,个别的高速汽油发动机每缸还装有2个火花塞。火花塞虽然是一只小零件,但它却极其重要,没有它发动机会动弹不得。凡是经常开车的人都会很熟悉这个玩意儿。

火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电(1万伏特以上)引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。火花塞的工作环境极为恶劣,以一台普通四冲程汽油机的火花塞为例,在进气冲程时温度只有60℃,压力90KPa;而在点火燃烧时,温度会瞬间上升至3000℃,压力达到4000KPa;这种急冷急热的交替频率很高,不是一般材料所能应付得了,还要保证绝缘性能,因此对火花塞的材料要求也就很苛刻了。

火花塞很小,一只口袋可以放好几只,但它构造不简单。它有绝缘体和金属壳体两大组成部分:金属壳体带有螺纹,用于拧入气缸;在壳体内装有绝缘体,它里面贯通着一根中心电极、中心电极上端有接线螺母,连接从分电盘过来的高压电线;在壳体的下端面焊有接地电极,中心电极与接地电极之间有0.6-1.0毫米的间隙,高压电经过这个间隙入地就会迸发出火花点燃混合气。

火花塞关键部分是绝缘体,如果绝缘体不起作用,高压电就会“抄小路”而不经两极入地,造成无火花现象。火花塞的绝缘体必须要有良好的机械性能和耐高电压、耐高温冲击,耐化学腐蚀的能力,普通火花塞多采用以氧化铝为基础的陶瓷做成。火花塞的尺寸是*统一的,任何汽车上都可以通用,但由于汽油发动机类型有区别,因此火花塞也会分有二种基本类型,冷型和热型。冷型与热型是相对而言,它反映了火花塞的热特性性能。火花塞要有适当的温度才能工作良好,没有积炭才能工作正常。实践证明火花塞绝缘体保持在500-600℃温度时,落在绝缘体上的油滴能立即烧去不会形成积炭,高于这个温度会早燃,低于这个温度有积炭。在不同发动机上的温度会不一样,设计者就利用绝缘体裙部的长度来解决这个矛盾。有些裙部短受热面积小,散热快,因此裙部温度低些,称为冷型火花塞,适用于高速高压缩比的大功率发动机;有些裙部细长受热面积大,散热慢,因此裙部温度高些,称为热型火花塞,适用于中低速低压缩比的小功率发动机。自己的汽车用什么火花塞,要按照厂家的规定型号选用,不是什么火花塞都适用的。

美国Autolife汽车火花塞3136保养常识

(一)火花塞严重烧蚀。火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化,烧蚀。

(1)电极熔化且绝缘体呈白色。表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良,也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。

(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕。表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者是使用的。汽油标号太低,火花塞热值过高等原因;

(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油标号低。、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。

(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气,应更换新件。

(二)火花塞有沉积物。火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物。

(1)油性沉积物.火花塞上有油性沉积物,表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞,则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物,表明气缸窜油,应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。

(2)黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物,表明混合气过浓,可以增高发动机运转速度、并持续凡分钟,就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。

Autolite火花塞和代用燃料 

火花塞安装和服务建议

Autolite免责声明

了解《马格森莫斯保修改善法》

原理应用与规格

乘用车和轻型卡车2011-1996

乘用车和轻型卡车1995年-1960年

休闲车-摩托车

商业设备-叉车

小型发动机-动力设备发动机

高螺纹系列火花塞的安装公告

Autolite火花塞和替代燃料:

乙醇/汽油混合物E-10、E-15和E-85混合这些发动机由OE制造商校准,根据来自燃油传感器的输入改变燃油和火花。对于使用美国提供的E-10、E-15或E-85乙醇混合燃料的车辆,没有特别的火花塞或间隙建议。这些车辆的燃油或点火系统没有任何改动,因此应像使用汽油一样进行维修。Autolite目录将为这些发动机提供正确的火花塞。然而,E-85只能用于的弹性燃料发动机。例外的情况是,工厂汽油发动机已经转换为E-85,以支持改装以增加功率输出。在这些发动机中,火花塞应根据改装程度降低一到两个热范围。

RE10M35T4SN1F0

RS10M07S4SN1TW

026-20276-0

024-31260-0 TB 012 1R00 A101

TDA050EW09B2NXW21

D1VW020DNJDLJ591

RE06M10T2V1R0

026-36336-HR4V065353009G0QA1

EVSA315A101

EVSA315A101

HR21500157

4202152130

SCP01-600-34-06

TDA040EW09A2NXW

D3DW071HNJW

40982923

TEA032EW09B2NXWJ

016-95605-0C5P104834A1

D91FPE52HA2NK00

CE025C04S00N10

PSB160SF1A

C5V06-630B1

AVB3/4X5/8

iEA22/1AS/N227645

137002500

8131203000002400

D1FBE01HC0VKW3

D1FBE01HC0VKW3

026-67036-0C5V06611B1

026-67068-0C5V12-612-B1

LCM3PP02V11

VKSD96T6701541/BA24

512926HydacBausatzFZP-3/4.0/P+V/20(UKF-3)20°3730873

SD1VW020DNJW

R9012787804WE10EB5X/EG24N9K4/M

PV180R1K1T1WMMC

CINDY20-B-PND-S290-L-K25-1

SG-40519-G0O

REXROTH R900566283 M-3SEW6U3X/420MG24N9K4

GE IC693ACC302B

REXROTH R911288990 HDD02.2-W040N-HD32-01-FW

e+h FMU30-AAHEAAGGF

DENISON TB 009 4R** A101    024-50897-000 (新T7ASW B32 ZR00 B102)

PARKER 3309121103 PGP502B0033CP2D1NE3E2S-502A000 8XE2E2B1B1

PARKER CVH201P65

PARKER 3319111039 PGP505A0040CQ2D2NJ7J5B1B1

PARKER DSDU1078E32K TUEV F900 280BAR 12091900008

PARKER F1620S

PARKER SCPSDI-400-14-17  

PARKER 3799539 F12-040-RF-IV-K-000-0000-P0

PARKER D30FPE50UA1VS03

PARKER PV080R1K1T1NULC

PARKER FM6DDKV

PARKER D1FCE01HC9NB73

PARKER 098-91014-0 ZRD ABA 01 S0 D1

PARKER CE040C01L00V10

PARKER RS25R35S4SN1JW

PARKER D1FPE50CA9NB00

PARKER 026-96230-P R5V12 393 32 11W01 A1 152

PARKER 026-75757-0 R5S08 591 36 A1 234

PARKER RS25R25S4SN1JW40

PARKER 098-91020-0 ZRE AB 01 D1

PARKER SCPSDI-250-04-27

PARKER 026-54507-H VV01 311 G0Q F1 0

PARKER SCP01-100-24-07

PARKER SK-CBE400V

PARKER PSB250AF1A5Z(PSB250AF1AZ)

Parker PV092R1K4T1WMFB

PARKER PV092R1K8T1NMMC

PARKER R4V03-535P1PN4MAA1P25

PARKER CCP024D

PARKER D30FPE50UA1HS03

PARKER SCPSD-060-04-16

PARKER D31FBE01EC4NF00

PARKER D1VW004CNJDLJ591

PARKER D3DW020BVJW

PARKER 3349111279 PGP511A0140CK1H2NE5E3B1B1

PARKER VMY210L06TV1P

PARKER R4V03-533P0PM4MAA1

parker AK-D1VWCKW91  

VICKERS DGMPC-3-ABK-BAK-41  

川崎 K3VL80/BW10RKM-P0  

PARKER SD41VW003C1NJW3B

PARKER D91FCE01HC1NS70  

PARKER 026-36336-H R4V06 535 30 09G0Q A1  

PARKER 026-99469-H R6V06 595 10 11G0Q B1

PARKER D1FBE02FC0NS00

PARKER VM210A06VGZ  

PARKER VSA315A0623

VICKERS DG3VP-3-103A-V-M-U-H-10  

VICKERS DG17V-3-6N-60  

Novotechnick诺沃泰克 TRS-0025+EEM33-71+20M(拖链线)  

Novotechnick诺沃泰克 DSP-V1

Rexroth   R900561288 4WE6J6X/EG24N9K4  

PARKER   265572 MRE800F-D1N1N1N1N1000  

PARKER 3349214023 PGM511C0190CM8L3VE5E5RH**G3  

Parker TEA100EW09B2NLWJ  

Parker TEA080EW09B2NLWJ  

Parker TEA063EW09B2NLWJ   

Parker TEA040EW09B2NXWJ  

PARKER F12-040-MF-IV-K-000-0000-P0 3785048  

PARKER PV063R1K1T1NSLC  

PARKER PV046R1K1T1NELC  

PARKER PV063R1K1T1NMLC

Parker D3FPE50YA9NB00  

Parker D1FPE50MA9NS00  

PARKER PV080R1K4T1NTCC  

Parker PV080R1K1T1VMMW  

PARKER PV180R1L1T1NUDM  

PARKER PV270R1K1T1NUDM  

Parker 3786812 F12-040-MS-SV-T-000-0000-P0  

Parker D31FBE01DC4NF00  

MARZOCCHI GHP2D20  

MARZOCCHI GHP3D40 

PARKER 3706030 F11-010-MB-CV-K-000-000-0  

Parker D1FBE32CC0NL70C16  

parker D3FBE02MC0NKW0  

PARKER D1FPE50MB9HB70  

parker D41FBB32FC1NS00

PARKER F12-040-MF-IV-K-000-0000-00 3799526(新F12-040-MF-IV-K-000-0000-P0 3785048)  

PARKER PV063R1K1T1NUDR  

Parker F11-005-MB-CV-K-000-000-0 3707249  

Parker PV046R1K1T1NKCC  

Parker PV063R1K4T1NSCC  

Parker F12-080-MS-SV-S-000-0000-P0 – 3786397  

PARKER D41FBB32FC1NKW0

PARKER D31FBB32CC4NG00  

PARKER 016-88400-0 R4V03 533 30 A1  

PARKER D41FBR32FC4NS00  

PARKER D1FBE01HC0NF0019 5  

Parker D41FBE02FC4NF00  

Parker PVCMEFCN1  

Parker D41FCB31FC1NE70  

PARKER D1FVE02CC0VKW3

PARKER VMY210L10V1P  

PARKER 026-67036-0 C5V06 611 B1  

PARKER 016-87653-0  

PARKER D31FPE02CC4NK00  

PAKRER CPOM6DDV31  

PARKER D1VW004CNJEE  

Parker D41FCB31FC4NE70  

Parker D91FCE01FC1NE70  

PARKER SD500B06V  

PARKER TE0130MW260AAAB  

PARKER RS10M25S4SN9JW  

PARKER RS10R25S4SN1JW  

parker PV046R1K1T1NMM1  

PARKER PV046R1K1T1NMRC  

PARKER RS25M35S4SN9JW

PARKER D91FCE01HC1NS70  

PARKER 026-36336-H R4V06 535 30 09G0Q A1  

PARKER 026-99469-H R6V06 595 10 11G0Q B1  

PARKER D1FBE02FC0NS00  

PARKER VM210A06VGZ  

PARKER VSA315A0623

rexroth Z2S6-1-6X R900347495  

VICKERS DGMPC-5-ABK-BAK-30  

Parker 25-2020/20X86-BM  

Parker N365T600249

REXROTH R900561274 4WE 6 D 6X/EG24N9K4

rexroth R900561274 4WE 6 D 6X/EG24N9K4

parker  FM3DDSV

Bedia 320402 CLS-40

松下 AFPX-E30R

rexroth DR20-4-5X/200YM R900500255

rexroth Z2DB10VC2-4X/200V R900496390

力士乐 R900489356 Z4S 6-1X/V

力士乐 Rexroth R165322820

Hydrolina G2PA-84-S-V-A  

rexroth R900438885 MG 8 G1X/V

parker D31FHE02C1NB0047

REXROTH R900424150 DBDS10K1X/315  

REXROTH R900561288 4WE 6J6X/EG24N9K4

REXROTH R900561274 4WE 6D6X/EG24N9K4

REXROTH R900344549 M-SR 10 KE05-1X/ 0  

HYDAC 0160 MG 010P  

HYDAC SBO50-3,5E1/112A9-50FF 3747205  

HYDAC SB330-10A1/112A9-330A 2127116  

Rexroth R901382315 4WRPEH 6 C3 B40L-3X/M/24A1

Rexroth     R910990406 A10VSO10DR/52R-PPA14N00

MOOG G761-3002B

PARKER 0306360 #P16 115C 3*N5  

TOKYO KEIKI CG-03-F-15-JA

REXROTH R901017022  

克拉克Kracht WL4U10P2E0Z02400  

克拉克Kracht WL4U10P2E0Z02400  

安沃驰 Aventics R412010713  

STAUBLI RBE03.2250

金属插头 HLK-PS1/6+PE  

PARKER B20-2-20B 0  

REXROTH 0811404405 4WRL 25 V370M-3X/G24Z4/M  

REXROTH R900410884 ZDR 10 DA2-5X/150Y  

Rexroth R918C00690 AZPF11/011RCB20MB(0510525009)  

Rexroth 0510665334 AZPFF-10-016/016LFB2020MB(R918C01903)

Rexroth 0811404207 4WRL 16 V200M-3X/G24Z4/M

Rexroth R900927233 4WREE10W75-2X/G24K31/A1V   

Rexroth R900410884 ZDR 10 DA2-5X/150Y     

Rexroth R900927230 4WREE10 E75-2X/G24K31/A1V  

力士乐 R901496446 4WREE6E1-32-3X/V/24A1  

Buehler Technologies NT 64-MS-S6/520-3K-PT100  

Rexroth R900951302 PGH2-2X/008RE07VU2

Rexroth R901000848 DBET-6X/350G24K4V

parker PV202R5EC00

捷斯曼 Gessmann 5132200084 VV8LB3-2DWK-3Z+3Z-X-A06  

rexroth PVV4-1X/122RA15DMC R900929542  

REXROTH PVV4-1X/122RA15DMC R900929542  

rexroth R900936954 PVV1-1X/027RA15UMB  

Hydrotechnik 3403-15-D1.37 升级为 3403-15-D1.37S

parker SD3W020BNJW  

REXROTH R900956101 3DREP 6 C- 2X/25EG24N9K4/M=00  

派克 L7058380253  

Anybus AB7013-C 0  

REXROTH R900561288 4WE 6J6X/EG24N9K4  

Goetze 格茨 76.90H-89NB60 1100038430  

REXROTH R900912588 LC 32 A10D7X/

Bucher 布赫 W2N44AN-6AB3 24D 升级为 W2N44AN-6BB2 24D

Bucher 布赫 W2N32ON-6AB3 24D 升级为 W2N32ON-6BB2 24D  

REXROTH A10VSO10DR/52R-PPA14N00

E2S IS-MA1M-R

IFM LT8023  

e+h FMR52-AAACCDBPAGK+AKLA

REXROTH R900902095 4WRA6W30-23/G24N9K4/V  

FLOWSERVE S085D

sun PPDB-LDN  

美国X-ACTO X218

parker T6DC-038-003-2R00-B1

威肯 Viking SG0732-G0o 

REXROTH FD25PA2X/B04V R900512433  

rexroth R900931138 PVV2-1X/040RA15UMB  

Fluke 吹扫器 E-AP-CN(国产的)

安沃驰 Aventics 0820404021

安沃驰 Aventics 0821302501

REXROTH R900906337 LC32A20E7X/  

VICKERS EEA-PAM-571-A-33  

REXROTH R901390857 4WE10E5X/HG24N9K4/M  

贺德克 Hydac 2600 R 010 ON  

ATOS DHZO-A-073-L5 20 /PE  

ATOS DLOH-3A-U-21-PE-24DC  

REXROTH R901017011

MTL MTL5521  

NETTER 振动 NTK18AL

NETTER 振动 NTK25AL

parker SDV10-1P5P-1C

REXROTH R900013646 THERMOSTAT AB31-14/3-1A2A-TA  

HYDAC 51290292 Hydac Speicherblase 32L*7/8-14UNF/VG5NBR20/CK35(kompl.) 235335

PARKER TEA032EW09B2NXWJ  

PARKER 937835Q  

PARKER 939942Q  

REXROTH R900769362 DBDS 6 K1X/250E  

REXROTH R900579497 VT-5035-1X  

REXROTH R902603243 62.0125K H20XL-J00-0-V  

PARKER RE06M35W2N1XW20  

PARKER VMY064K06NV1P10  

PARKER 026-95384-H R6V06-5951009G0QB125  

miniBOOSTER HC2-3.2-B-1  

Rexroth R901268442 4WRZE 16 W9-150-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M

Rexroth R900778280 4WRAE 6 W07-2X/G24K31/F1V  

Rexroth R900721116 4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M  

Rexroth R900954281 4WRTE 25 E220L-4X/6EG24K31/A1M  

Rexroth R901236526 3DRE 16 P-7X/200XYG24K4V  

力士乐 R900522580 LG 6 DREW-VB-2X/006Y  

力士乐 R900954407 4WRA 6 W30-2X/G24K4/V  

力士乐 0811402639 3WRCBH 50 VF750M-1X/ZM  

力士乐 R900944106 DBAW25BF2-23/315-6EG24N9K4A08  

力士乐 R900973892 DBA 25 F2-23/50  

力士乐 R900711415 ABZSS 20 M-3X/330E/S13V  

力士乐 R900720498 DBAW 15 BF2-2X/315-6EG24N9K4A08  

力士乐 R904101781 UPE2-1X/1,1 G2,80/4ANT-BT1V+04101780  

力士乐 R901186327 HED 5 OH-3X/200K14V  

Voith IPH6/6/6-125/125/125 131  

Voith IPH6/6/6-80/125/125-111

Voith IPH 6/6/6-80/125/125 611

力士乐 R900948482 4WRZE 25 W8-220-7X/6EG24N9K31/A1D3V  

力士乐 R901353075 DBEME 30-7X/200YG24K31A1M

Rexroth R900979566 4WRZE16E150-7X/6EG24ETK31/F1D3M  

parker SD1VW020HNYW  

parker SD3W004CNYW  

VICKERS DG4V-3-2A-MU-H7-60  

SSR 150 Hg 270 OE 400  

Burndy压铸模 Y34PL  

Burndy压铸模 Y34PLA  

Burndy压铸模 Y34PA  

安沃驰 Aventics R162332220

Rexroth R900566283 [M-3SEW6U3X/420MG24N9K4  

FasTest FEM01  

ATOS DLKZA-T-140-L71/GK

ATOS PAMC/GK 4  

ATOS E-BM-AC-05F 12 /3  

ATOS E-BM-TEB-N-NP-01H/I  

ATOS DKZOR-AEB-NP-171-S5/Y  

HAWE R 11,8-11,8-11,8-11,8A  

PARKER 851005-240VAC  

PARKER T7DBSB20B153R01A101 054-35404-001  

PARKER 3309111356  

PARKER 034-59691-0  

PARKER 034-59692-0  

PARKER CAP230M  

PARKER 3309111352 PGP502A0036CP2D1NE3E2B1B1  

PARKER 3309111353 PGP502A0043CP2D1NE3E2B1B1  

PARKER DSL102CP  

PARKER CS1200S

Parker R6V06-5953009G0QB1VFM  

PARKER PRPM3PP20KV  

PARKER 016-65310-0 R1E02 2522 A1  

PARKER 016-88389-0 R4V06 533 10 A5  

Parker D41FEE01FC4NE70  

PARKER D1FCE50CA9VS03  

TRIPLER CS-SU103-3RC, 380V - 50 Hz   

parker TE0165MP260AAAA

REXROTH 0811404902  

MOOG D691-072D-6

REXROTH 0811402001 DBETBX-1X/250G24-37Z4M-38  

REXROTH 0811402016 DBETX-10/315G24-8NZ4M

Novotechnick诺沃泰克 LWH-0175 0  

VICKERS DGMX2-5-PP-BW-E-B- 30

派克 9C400S  

派克 9N400S  

REXROTH R900481624 Z2FS6-2- 4X/2QV

VIKING    G32

派克 9C400S  

派克 9N400S  

REXROTH R900481624 Z2FS6-2- 4X/2QV  

REXROTH 0811402016 DBETX-10/315G24-8NZ4M  

REXROTH R900483369 SV10PA1-4X/  

REXROTH R900561276 4WE6Y6X/EG24N9K4  

MDI 30NO-220AH  

美国AUTOLITE火花塞 3136  

parker SD1VW004CNJW

双12推荐美国AUTOLITE火花塞3136库存特价出售

QQ在线客服
电话咨询
  • 021-15000506069